Нормативно-правове забезпечення діяльності суддів місцевих загальних судів у провадженні в справах про адміністративні правопорушення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 2. – С. 590–595

Анотація

Виконано аналіз нормативно-правових актів, які регулюють діяльність суддів місцевих судів у провадження в справах про адміністративні правопорушення, а також надані пропозиції щодо його вдосконалення.
The analysis of regulatory legal acts which regulate activity of judges of local courts in manufacture on affairs about administrative offences is made, and also offers on its improvement are given.
Выполнен анализ нормативно-правовых актов, которые регулируют деятельность судей местных судов в производстве по делам об административных правонарушениях, а также даны предложения по его усовершенствованию.

Опис

Мартинова, О. М. Нормативно-правове забезпечення діяльності суддів місцевих загальних судів у провадженні в справах про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс] / О. М. Мартинова // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 590–595 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11mompap.pdf.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, судді, місцеві суди, справи про адміністративні правопорушення, правове регулювання, судьи, правовое регулирование, judges, administrative offenses

Бібліографічний опис