Особливості використання технології чат-боту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 407-409

Анотація

Зазначено, що призначення чат-ботів досить різноманітне і функції лежать в площині захисту прав громадян, захисті від посягань різного напрямку, психологічній підтримці та дотриманні людських та демократичних цінностей. Ці чат-боти допоможуть спростити процедуру подання заявки на пошук членів сім'ї та знайомих, з якими втрачений зв'язок через бойові дії, заблокувати пропагандистські дописи. Велика кількість таких інструментів різного напрямку свідчить про ефективність даних технологій та перспективності їх використання в правоохоронній діяльності.
It is noted that the purpose of chatbots is quite diverse and the functions lie in the plane of protecting people's rights, protecting against encroachments of various directions, psychological support and observing human and democratic values. These chatbots will help simplify the process of applying to find family members and acquaintances with whom contact is lost due to hostilities, and block propaganda messages. A large number of such tools of various directions testifies to the effectiveness of these technologies and the prospects for their use in law enforcement.
Отмечено, что назначение чат-ботов достаточно многообразно и функции лежат в плоскости защиты прав людей, защите от посягательств различного направления, психологической поддержке и соблюдении человеческих и демократических ценностей. Эти чат-боты помогут упростить процедуру подачи заявки на поиск членов семьи и знакомых, с которыми потеряна связь из-за боевых действий, заблокировать пропагандистские сообщения. Большое количество таких инструментов разного направления свидетельствует об эффективности данных технологий и перспективности использования в правоохранительной деятельности.

Опис

Новах М. Р. Особливості використання технології чат-боту / М. Р. Новах, О. В. Летвиненко // Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец. фізич. підготовки ф-ту № 3, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 407-409.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінологія. Criminology. Криминология, месенджер Telegram, Telegram messenger, мессенджер Telegram, чат-бот, chat bot

Бібліографічний опис