Медіаційна угода, укладена за результатами вирішення публічно-правового спору в рамках позасудової медіації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - № 6, т. 2. - С. 77-80

Анотація

Обґрунтовано можливість визнання медіаційної угоди адміністративним договором, укладеної за результатами вирішення публічно-правового спору в рамках позасудової медіації. Наведено особливості медіаційної угоди як виду адміністративного договору. The possibility of recognizing a mediation agreement as an administrative agreement concluded as a result of resolving a public law dispute in the framework of out-of-court mediation is substantiated. The peculiarities of a mediation agreement as a type of administrative agreement are given. Обоснована возможность признания медиационного соглашения административным договором, заключенным по результатам решения публично-правового спора в рамках внесудебной медиации. Приведены особенности медиационного соглашения как вида административного договора.

Опис

Бортнікова, А. Г. Медіаційна угода, укладена за результатами вирішення публічно-правового спору в рамках позасудової медіації / Бортнікова А. Г. // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - № 6, т. 2. - С. 77-80.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Україна. Ukraine. Украина, медіаційна угода, медиационное соглашение, mediation agreement, публічно-правові спори, публично-правовые споры, public law disputes, медіація, медиация, mediation, позасудова медіація, внесудебная медиация, extrajudicial mediation, адміністративний договір, административный договор, administrative agreement

Бібліографічний опис