Процесуальні засоби дотримання процесуальних строків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 254-259

Анотація

Досліджено проблеми процесуальних засобів дотримання процесуальних строків. Доведено, що до можливих причин порушення процесуальних строків можна віднести: скорочені терміни розгляду справи; відкладення судового розгляду для витребування доказів, подання доказів особами, які беруть участь у справі; зловживання особами, які беруть участь у справі, процесуальними правами.
Problems of procedural means of observance of procedural terms are researched. It is proved that possible factors of infringement of procedural terms: the reduced terms of adjudication; adjournment of judicial proceedings for reclamation of proofs, submission of proofs by persons which take part in the case; abuse of persons which take part in the case, with procedural rights.
Исследованы проблемы процессуальных средств соблюдения процессуальных сроков. Доказано, что к возможным причинам нарушения процессуальных сроков можно отнести: сокращенные сроки рассмотрения дела; отложение судебного разбирательства для истребования доказательств, представление доказательств лицами, которые принимают участие в деле; злоупотребление лицами, участвующими в деле, процессуальными правами.

Опис

Ключові слова

процесуальні строки, procedural terms, процессуальные сроки, процесуальні засоби, procedural means, процессуальные средства, дотримання процесуальних строків, observance of procedural terms, соблюдение процессуальных сроков, порушення процесуальних строків, violation of procedural terms, нарушение процессуальных сроков

Бібліографічний опис

Буга, В. В. Процесуальні засоби дотримання процесуальних строків / В. В. Буга // Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 254-259.