Розробка комплексної системи захисту інформації та оцінка економічної ефективності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 617-618
Abstract
Показано процес проектування комплексної системи захисту інформації для юридичної кампанії. Основними вхідним даними для розробки КСЗІ є: правова інформація про об’єкт, організаційний устрій, інформація про місцезнаходження об’єкта, його фізичні особливості; інформація про людські ресурси, інформація про вихідну захищеність об’єкта.
The process of designing a complex information protection system for a legal campaign is shown. The main input data for the development of KSZI are: legal information about the object, organizational structure, information about the location of the object, its physical features; information about human resources, information about initial security of the object.
Показан процесс проектирования комплексной системы защиты информации для юридической кампании. Основными входными данными для разработки КСЗИ являются: правовая информация об объекте, организационное устройство, информация о местонахождении объекта, его физические особенности; информация о человеческих ресурсах, информация об исходной защищенности объекта.
Description
Keywords
захист інформації, information protection, защита информации, комплексна система захисту інформації, comprehensive information protection system, комплексная система защиты информации, оцінка економічної ефективності, assessment of economic efficiency, оценка экономической эффективности
Citation
Якименко, І. В. Розробка комплексної системи захисту інформації та оцінка економічної ефективності / Ігор Вячеславович Якименко // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 617-618.