Визначення поняття, ознак та завдань негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному законодавстві України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання кримінального провадження у сучасних умовах: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 31 трав. 2023 р.) / МВС України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса: ОДУВС, 2023. - С. 17-18

Анотація

У тезах доповіді грунтовно розглянуто поняття, ознак та завдань негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному законодавстві України.
The thesis of the report thoroughly examines the concept, signs and objectives of covert investigative (search) actions in the criminal procedural legislation of Ukraine.
В тезисах доклада основательно рассмотрены понятия, признаки и задачи негласных следственных (розыскных) действий в уголовном процессуальном законодательстве Украины.

Опис

Ключові слова

кримінальне провадження, Україна, негласні слідчі (розшукові) дії, criminal proceedings, уголовное производство, негласные следственные (розыскные) действия, secret investigative (research) actions, Ukraine

Бібліографічний опис

Абламська, В. В. Визначення поняття, ознак та завдань негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному законодавстві України / В. В. Абламська // Актуальні питання кримінального провадження у сучасних умовах: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 31 трав. 2023 р.) / МВС України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса: ОДУВС, 2023. - С. 17-18.