Застосування генеративних нейронних мереж для виявлення зловмисної активності в комп’ютерних мережах та системах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.). – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 28-30

Анотація

Відзначено, що застосування генеративно-змагальних нейронних мереж є досить потужним інструментом, що допоможе забезпечити кіберзахист. Важливо враховувати, що жоден метод захисту не є абсолютно стійким до зламу, і він повинен використовуватися в поєднанні з іншими заходами і засобами безпеки для ефективного захисту систем і мереж від кіберзагроз.
It is noted that the use of generative-competitive neural networks is a rather powerful tool that will help ensure cyber protection. It is important to note that no method of protection is absolutely resistant to hacking and should be used in conjunction with other measures and security measures to effectively protect systems and networks from cyber threats.
Отмечено, что применение генеративно-соревновательных нейронных сетей является достаточно мощным инструментом, который поможет обеспечить киберзащиту. Важно учитывать, что ни один метод защиты не является абсолютно устойчив от взлома, и он должен использоваться в сочетании с другими мерами и средствами безопасности для эффективной защиты систем и сетей от киберугроз.

Опис

Ключові слова

генеративно-змагальні нейронні мережі, generative-competitive neural networks, генеративно-соревновательные нейронные сети, кіберзагроза, cyber threat, киберугроза, кібербезпека, cyber security, кибербезопасность

Бібліографічний опис

Гуділін, В. В. Застосування генеративних нейронних мереж для виявлення зловмисної активності в комп’ютерних мережах та системах / Гуділін Владислав Владиславович, Струков Володимир Михайлович, Узлов Дмитро Юрійович // Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 6, Каф. кібербезпеки та DATA-технологій. – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 28-30.