Сучасні тенденції у вітчизняному секторі забезпечення безпеки інформації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 трав. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 52-54

Анотація

Зазначено, що нормативно-правова база кібернетичної та інформаційної безпеки в Україні на теперішній час перебуває в процесі становлення. Для убезпечення державних ресурсів в інформаційних системах можуть бути створені або комплексна система захисту інформації, або система уп-равління інформаційною безпекою.
It is noted that the regulatory framework of cyber and information security in Ukraine is currently in the process of formation. To secure state resources in information systems, either a comprehensive information protection system or an information security management system can be created.
Отмечено, что нормативно-правовая база кибернетической и информационной безопасности в Украине в настоящее время находится в процессе становления. Для обеспечения государственных ресурсов в информационных системах могут быть созданы либо комплексная система защиты информации, либо система управления информационной безопасностью.

Опис

Манжай, О. В. Сучасні тенденції у вітчизняному секторі забезпечення безпеки інформації / Манжай Олександр Володимирович, Манжай Ірина Андріївна // Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека» ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 52-54.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, інформаційна безпека, нормативно-правові акти, кібербезпека, информационная безопасность, нормативно-правовые акты, кибербезопасность, informational security, normative legal acts, cyber security

Бібліографічний опис