Удосконалення організаційно-правових засад стимулювання праці суддів як важлива умова реформування судової системи України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник публічного та приватного права. – 2021. - Вип. 4. – С. 212-216

Анотація

Запропоновано авторське бачення щодо напрямів удосконалення організаційно-правових засад стимулювання праці суддів, реалізація яких в умовах подальшого реформування судової системи України має позитивно вплинути на ефективність, професійність і дисциплінованість роботи суддів.
The author's vision of the directions of improvement of organizational and legal bases of stimulation of work of judges which realization in the conditions of further reforming of judicial system of Ukraine should positively influence efficiency, professionalism and discipline of work of judges is offered.
Предложено авторское видение направлений усовершенствования организационно-правовых основ стимулирования труда судей, реализация которых в условиях дальнейшего реформирования судебной системы Украины должна положительно повлиять на эффективность, профессиональность и дисциплинированность работы судей.

Опис

Вінніков, С. В. Удосконалення організаційно-правових засад стимулювання праці суддів як важлива умова реформування судової системи України / Вінніков С. В. // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2021. - Вип. 4. – С. 212-216. - DOI :https://doi.org/10.32844/2618-1258.2021.4.37.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, організаційно-правові засади, организационно-правовые основы, organizational and legal principles, судді, судьи, judges, стимулювання праці, стимулирование труда, labor incentives, судова система, судебная система, judiciary, реформування, реформирование, reforming

Бібліографічний опис