«Перешкоджання» як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 170 КК України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 184-186

Анотація

Визначено, що перешкоджання у контексті ст. 170 КК України, утворюючи собою діяння (дію або бездіяльність), порушує ті суспільні відносини, які забезпечують нормальне функціонування законної діяльності профспілок, політичних партій та громадських організацій, таке перешкоджання завжди є незаконним.
It was determined that obstruction in the context of Art. 170 of the Criminal Code of Ukraine, constituting an action (action or inaction), violates those social relations that ensure the normal functioning of the legal activities of trade unions, political parties and public organizations, such obstruction is always illegal.
Установлено, что препятствование в контексте ст. 170 УК Украины, образует собой деяние (действие или бездействие), нарушает те общественные отношения, которые обеспечивают нормальное функционирование законной деятельности профсоюзов, политических партий и общественных организаций, такое препятствие всегда незаконно.

Опис

Фоменко, М. В. «Перешкоджання» як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 170 КК України / Марина Василівна Фоменко // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 184-186.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, перешкоджання, hindering, препятствование, перешкоджання законній діяльності, obstruction of legal activity, препятствование законной деятельности, склад злочину, composition of the crime, состав преступления, професійна спілка, політична партія, громадська організація

Бібліографічний опис