Теоретичні питання особливості дисциплінарної відповідальності працівників Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.). – Суми, 2023. – С. 92-94

Анотація

Дисциплінарна відповідальність працівників Національної поліції України являє собою визначену в нормах загального та спеціального трудового законодавства міру дисциплінарного впливу, яка може бути застосована по відношенню до поліцейського за вчинення ним дисциплінарного проступку, або іншого проступку, який не передбачено нормами адміністративного, кримінального законодавства, тощо.
Disciplinary liability of employees of the National Police of Ukraine is a measure of disciplinary influence defined in the norms of general and special labor legislation, which can be applied to a police officer for committing a disciplinary offense, or another offense that is not provided for by the norms of administrative, criminal legislation, etc.
Дисциплинарная ответственность работников Национальной полиции Украины представляет собой определенную в нормах общего и специального трудового законодательства степень дисциплинарного воздействия, которая может быть применена по отношению к полицейскому за совершение им дисциплинарного проступка, или иного проступка, не предусмотренного нормами административного, уголовного законодательства и т.п.

Опис

Ключові слова

Національна поліція України, поліція, Україна, дисциплінарна відповідальність, National police of Ukraine, disciplinary responsibility, Национальная полиция Украины, дисциплинарная ответственность

Бібліографічний опис

Лукаш, С. С. Теоретичні питання особливості дисциплінарної відповідальності працівників Національної поліції України / С. С. Лукаш // Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сумська філія. – Суми, 2023. – С. 92-94.