Становлення та розвиток криміналістичного ДНК-аналізу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теоретичні та прикладні проблеми судової експертизи і криміналістики : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 вер. 2022 р.). – Харків: НДІ ППСН, 2022. – С. 106-108

Анотація

Здійснено наукове узагальнення з метою визначення основних етапів становлення та розвитку ДНК-аналізу в криміналістиці та судових науках. Розглянуто критерії періодизації розвитку криміналістичного ДНК-аналізу.
A scientific generalization was carried out in order to determine the main stages of the formation and development of DNA analysis in criminology and forensic sciences. The criteria for the periodization of the development of forensic DNA analysis are considered.
Осуществлено научное обобщение с целью определения основных этапов становления и развития ДНК-анализа в криминалистике и судебных науках. Рассмотрены критерии периодизации развития криминалистического ДНК-анализа.

Опис

Степанюк, Д. Р. Становлення та розвиток криміналістичного ДНК-аналізу / Дар’я Русланівна Степанюк // Теоретичні та прикладні проблеми судової експертизи і криміналістики : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 вер. 2022 р.) / Харк. НДЕКЦ МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, НДІ публ. політики і соц. наук. – Харків: НДІ ППСН, 2022. – С. 106-108.
Степанюк, Д. Р. (2022). Становлення та розвиток криміналістичного ДНК-аналізу. Теоретичні та прикладні проблеми судової експертизи і криміналістики : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (Харків, 30 вер. 2022 р.), 106-108. вилучено із http://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_202220930/article/view/stepaniuk_d.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Історія. History. История, криміналістичний ДНК-аналіз, forensic DNA analysis, криминалистический ДНК-анализ, етапи становлення, formation stages, этапы становления

Бібліографічний опис