Соціально-технологічний підхід в оцінюванні показників соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. – 2011. – № 3 (40). – С. 296-301

Анотація

Розглянуто питання розроблення та обґрунтування технології оцінювання стану соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ як необхідного етапу розвитку системи соціальної роботи в органах внутрішніх справ. Запропоновано використовувати для оцінювання ефективності соціальної роботи дві групи показників: показники змін у поведінці та показники обізнаності об’єктів та суб’єктів соціальної роботи із цілями та завданнями даної діяльності, ставлення до неї.
The issues of developing and justification of the estimation technology for social work with police officers as an essential phase of social work in internal affairs bodies are considered. It is proposed to use two sets of social work effectiveness indicators: indicators of behavior changes and indicators of social work objects and subjects awareness of the activity’s goal and tasks.
Рассмотрены вопросы разработки и обоснования технологии оценки состояния социальной работы с персоналом органов внутренних дел как необходимого этапа развития системы социальной работы в органах внутренних дел. Предложено использовать для оценки эффективности социальной работы две группы показателей: показатели изменений в поведении и показатели осведомленности объектов и субъектов социальной работы относительно целей и задач данной деятельности, отношения к ней.

Опис

Гузьман, О. А. Соціально-технологічний підхід в оцінюванні показників соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ / О. А. Гузьман // Право і безпека. – 2011. – № 3 (40). – С. 296-301.
Гузьман О. А. "Соціально-технологічний підхід в оцінюванні показників соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ." Право і Безпека 3 (2011): 296-301.

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, социальная работа, соціальна робота, social work

Бібліографічний опис