Досягнення та перспективи розвитку факультету № 4 (кіберполіції) Харківського національного університету внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 303-310.

Анотація

Зазначено, що Харківський національний університет внутрішніх справ, як флагман освіти і науки, і колектив факультету № 4 постійно працюють над удосконаленням свого потенціалу. Науково-педагогічні працівники кафедр факультету викладають навчальні дисципліни для здобувачів вищої освіти (курсантів), які навчаються на всіх факультетах університету. Отмечено, что Харьковский национальный университет внутренних дел как флагман образования и науки, и коллектив факультета № 4 постоянно работают над усовершенствованием своего потенциала. Научно педагогические работники кафедр факультета преподают учебные дисциплины для соискателей высшего образования (курсантов), которые учатся на всех факультетах университета. It was noted that Kharkiv National University of Internal Affairs, as the flagship of education and science, and the staff of Faculty No. 4 are constantly working to improve their potential. Scientific and pedagogical workers of the departments of the faculty teach academic disciplines for applicants for higher education (cadets) who study at all faculties of the university.

Опис

Марков В. В. Досягнення та перспективи розвитку факультету № 4 (кіберполіції) Харківського національного університету внутрішніх справ / В. В. Марков, О. М. Рвачов, В. О. Ковтун // Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 303-310.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харьковский национальный университет внутренних дел, Kharkiv National University of Internal Affairs, навчальний процес, учебный процесс, educational process, поліпшення знань, улучшение знаний, knowledge improvement

Бібліографічний опис