Поняття та елементи адміністративно-правового статусу патрульної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2016. – Вип. 1. Т. 3. – С. 76-80

Анотація

У статті автор досліджує адміністративно-правовий статус патрульної поліції України. Визначено, що основним суб’єктом у сфері надання поліцейських послуг щодо забезпечення публічної безпеки й порядку є патрульна поліція. Наголошено, що кардинальна зміна правовідносин призвела до трансформації юридичного становища їхніх учасників, зокрема адміністративно-правового статусу Національної поліції.
The author explores the legal and administrative status of the Ukrainian police patrol. It was determined that the main subject in the provision of police services to ensure public safety and order is a police patrol. It was noted that a fundamental change in relations led to the transformation of the legal status of their members, in particular, the administrative and legal status of the National Police.
В статье автор исследует административно-правовой статус патрульной полиции Украины. Определено, что основным субъектом в сфере предоставления полицейских услуг по обеспечению общественной безопасности и порядка является патрульная полиция. Отмечено, что кардинальное изменение правоотношений привело к трансформации юридического положения их участников, в частности административно-правового статуса Национальной полиции.

Опис

Сердюк А.М. Поняття та елементи адміністративно-правового статусу патрульної поліції України / Сердюк А. М. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2016. – Вип. 1. Т. 3. – С. 76-80.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, National police of Ukraine, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, патрульна поліція, адміністративно-правовий статус, правовідносини, структура поліції, права та обов’язки, відповідальність, принципи, система поліції, взаємодія, patrol police, administrative and legal status, legal structure, rights and duties, responsibility, principles, system interaction, патрульная полиция, административно-правовой статус, правоотношения, права и обязанности, ответственность, принципы деятельности, взаимодействие

Бібліографічний опис