Національна система професійної підготовки кадрів поліції в Латвійській Республіці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Порівняльно-аналітичне право. - 2014. - № 7. - С. 148-149

Анотація

У статті проаналізовано систему підготовки кадрів поліції в Латвійській Республіці. Визначено освітні програми, за якими здійснюється підготовка кадрів поліції в Латвійській Республіці. Проаналізовано можливість і доцільність її використання в Україні.
The system of training police in Latvia. Defined educational program which is carried out training police in Latvia. And also analyzed the possibility and feasibility of its use in Ukraine.
В статье проанализирована система подготовки кадров полиции в Латвийской Республике. Определены образовательные программы, по которым осуществляется подготовки кадров полиции в Латвийской Республики. Проанализирована возможность и целесообразность ее использования в Украине.

Опис

Чумак В. В. Національна система професійної підготовки кадрів поліції в Латвійській Республіці [Електронний ресурс] / Чумак В. В. // Порівняльно-аналітичне право. - 2014. - № 7. - С. 148-149. - Режим доступу: http://www.pap.in.ua/7_2014/43.pdf.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, поліція, полиция, police, Латвія, Латвійська Республіка, підготовка кадрів, коледж, подготовка кадров, колледж, Латвийская Республика, Латвия, training, training of personnel, college, Republic of Latvia, Latvia

Бібліографічний опис