To the question of the evolution stages of the administrative procedure

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лютого 2020 р.). – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2020. – С. 117-119
Abstract
У тезах-доповіді автор відображає результати свого дослідження в сфері еволюційного розвитку адміністративної процедури. Автор проводить доктринальний та законодавчий моніторинг існуючих нормативно-правових актів у Франції, США та ФРГ на предмет закріплення положень про адміністративну процедуру. Пов’язує виникнення адміністративної процедури із конвергенційним процесом.
In the abstracts, the author reflects the results of his research in the field of evolutionary development of administrative procedure. The author conducts doctrinal and legislative monitoring of existing regulations in France, the United States and Germany in order to consolidate the provisions on administrative procedure. Links the emergence of administrative procedures with the convergence process.
В тезисах автор отражает результаты своего исследования в области эволюционного развития административной процедуры. Автор проводит доктринальный и законодательный мониторинг существующих нормативно правовых актов во Франции, США и ФРГ на предмет закрепления положений об административной процедуре. Увязывает возникновение административной процедуры с конвергенционным процессом.
Description
Markova, O. To the question of the evolution stages of the administrative procedure [До питання етапів еволюції адміністративної процедури] / Olena Markova // 25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лютого 2020 р.) / МВС України, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2020. – С. 117-119
Keywords
Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, адміністративна процедура, нормативно-правовиі акти, зарубіжний досвід,, конвергенційний процес, administrative procedure, regulations, foreign experience, convergence process, административная процедура, нормативно правовые акты, зарубежный опыт, конвергенционный процесс
Citation