Окремі питання понятійного апарату гендерно обумовленого насильства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів в умовах воєнного стану : тези доп. Всеук. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 черв. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 359-362

Анотація

У тезах доповіді увагу приділено питанню понятійного апарату гендерно обумовленого насильства.
In the thesis of the report, attention is paid to the issue of the conceptual apparatus of gender-based violence.
В тезисах доклада внимание уделено вопросу понятийного аппарата гендерно обусловленного насилия.

Опис

Расторгуєва, Н. О. Окремі питання понятійного апарату гендерно обумовленого насильства / Наталія Олегівна Расторгуєва // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів в умовах воєнного стану : тези доп. Всеук. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 черв. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 359-362.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, гендерно обумовлене насильство, gender-based violence, гендерно обусловленное насилие

Бібліографічний опис