Ефективність засобів судового захисту прав осіб, не залучених до участі у справі, за законодавством європейських країн та України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – Вип. 3. - С. 45-48

Анотація

У статті досліджений порядок судового захисту прав осіб, які не брали участь у справі. Встановлені ефективні процедури судового захисту цих осіб. Сформульовано висновок, що ухвалення рішення про права та обов’язки осіб, не залучених у справу, віднесено до правопорушення суду. Визначені напрями оптимізації захисту зазначених осіб.
In the article the procedures of judicial protection of the rights of persons who have not been taken into the case have analyzed. There are established procedures for effective of judicial protection of these persons. There was concluded that decision on the rights and responsibilities of persons, who have not been taken into the case, is a violation of the court. The directions of the optimization of protection of these persons have been determined.
В статье исследован порядок судебной защиты прав лиц, не участвовавших в деле. Установлены эффективные процедуры судебной защиты данных лиц. Сформулирован вывод, что принятие решения о правах и обязанностях лиц, не привлеченных в дело, относится к правонарушению суда. Определены направления оптимизации защиты указанных лиц.

Опис

Ключові слова

особи, які не брали участі в справі, судовий захист, ефективність, законодавство, persons who have not been taken into the case, judicial protection, effective, legislation, лица, не участвовавшие в деле, судебная защита, эффективность, законодательство

Бібліографічний опис

Даниляк, Ю. В. Ефективність засобів судового захисту прав осіб, не залучених до участі у справі, за законодавством європейських країн та України / Даниляк Ю. В. // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – Вип. 3. - С. 45-48.