Особливості договору про зміну черговості одержання права на спадкування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 4. - С. 41-44

Анотація

У статті аналізуються особливості договору про зміну черговості одержання права на спадку вання, розкриваються сторони такого договору, досліджується зміст договору про зміну черговості одержання права на спадкування, а також його тип.
This article devoted to some peculiarities in a contract concerning changes of priorities on receiving the right on inheritance. Parties of such a contract are disclosed. Content of a contract concerning changes of pri orities on receiving the right on inheritance and its pattern are researched.
В статье анализируются особенности договора об изменении очередности получения права на наследство, раскрываются стороны такого договора, исследуется содержание договора об изменении очередности получения права на наследство, а также его тип.

Опис

Кухарєв, О. Особливості договору про зміну черговості одержання права на спадкування / Олександр Кухарєв // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 4. - С. 41-44.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, спадкування за законом, зміна черговості спадкування за законом, договір про зміну черговості одержання права на спадкування, спадкування, договор об изменении очередности получения права на наследство, contract concerning changes of priorities on receiving the right on inheritance, наследование, наследственное право, спадкове право, inheritance, inheritance order according to law

Бібліографічний опис