Ринок землі в Україні: головні аспекти сучасності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Питання сучасної науки і права : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти (м. Суми, 23 квіт. 2021 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – С. 237-239

Анотація

Наголошено, що ринок землі в Україні – це сукупність суспільних відносин щодо відчуження та набуття земельних ділянок. У процесі їх ринкового обігу відбувається конкурентна зміна землевласників або землекористувачів.
It is emphasized that the land market in Ukraine is a set of social relations regarding the alienation and acquisition of land plots. In the process of their market circulation, there is a competitive change of landowners or land users.
Отмечено, что рынок земли в Украине – это совокупность общественных отношений по отчуждению и приобретению земельных участков. В процессе их рыночного обращения происходит конкурентное изменение землевладельцев или землепользователей.

Опис

Ключові слова

ринок землі, land market, рынок земли, земельні ділянки сільськогосподарського призначення, agricultural land plots appointment, земельные участки сельскохозяйственного назначения, землекористувач, land user, землепользователь, правове регулювання, legal regulation, правовое регулирование

Бібліографічний опис

Кукуріка, Н. О. Ринок землі в Україні: головні аспекти сучасності / Нікіта Олександрович Кукуріка // Питання сучасної науки і права : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти (м. Суми, 23 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сум. філ., Наук. т-во студ. Сум. філ. ХНУВС, Сум. осередок Ліги студ., Асоц. правників України, Сум. осередок ELSA Україна. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – С. 237-239.