Дотримання прав людини при відібранні біологічних зразків для експертизи: кримінальний процесуальний аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Права людини – пріоритет сучасної держави : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 10 груд. 2021 р.). - Одеса: Видав. дім "Гельветика", 2021. - С. 151-154

Анотація

Вивчено проблему дотримання прав людини, що постає перед органами досудового розслідування у кримінальному провадженні при відібранні біологічних зразків для проведення генотипоскопічної експертизи.
The problem of observing human rights, which appears before the bodies of pre-trial investigation in criminal proceedings when biological samples are taken for examination, is studied.
Изучена проблема соблюдения прав человека, которая встает перед органами досудебного расследования в уголовном производстве при отборе биологических образцов для проведения экспертизы.

Опис

Урбан, В. А. Дотримання прав людини при відібранні біологічних зразків для експертизи: кримінальний процесуальний аспект / Урбан В. А., Романюк В. В. // Права людини – пріоритет сучасної держави : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 10 груд. 2021 р.) / МОН України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. міжнар. та європ. права. - Одеса: Видав. дім "Гельветика", 2021. - С. 151-154.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, відібрання біологічних зразків, біологічні зразки, дотримання прав людини, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, відбір біологічних зразків, отбор биологических образцов, selection of biological samples, biological samples, биологические образцы, observance of human rights, соблюдение прав человека

Бібліографічний опис