Ключові аспекти загальної криміналістичної характеристики найбільш поширених злочинів у сфері інформаційних технологій в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів в умовах воєнного стану : тези доп. Всеук. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 черв. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 139-141

Анотація

Зазначено, що методику виявлення, розкриття та розслідування злочинів у сфері інформаційних технологій слід удосконалювати за рахунок продовження наукових досліджень і напрацювання рекомендацій для практичних працівників правоохоронних органів.
It is noted that the method of detection, disclosure and investigation of crimes in the field of information technologies should be improved due to the continuation of scientific research and the development of recommendations for practical law enforcement officers.
Отмечено, что методику выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере информационных технологий следует усовершенствовать за счет продолжения научных исследований и наработки рекомендаций для практических работников правоохранительных органов.

Опис

Загуменний, О. О. Ключові аспекти загальної криміналістичної характеристики найбільш поширених злочинів у сфері інформаційних технологій в Україні / Олександр Олександрович Загуменний // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів в умовах воєнного стану : тези доп. Всеук. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 черв. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 139-141.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, злочини у сфері інформаційних технологій, crimes in the field of information technologies, преступления в сфере информационных технологий, інформаційні технології, информационные технологии, information technology, криміналістична характеристика, forensic characteristics, криминалистическая характеристика

Бібліографічний опис