Історичні аспекти розвитку поняття «неповнолітній потерпілий» у кримінальному судочинстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 4(41). - С. 11-14

Анотація

Розглянуто історичний розвиток становлення правового становища потерпілого у кримінальному судочинстві, а також сучасний стан кримінально-процесуального законодавства щодо правового положення названого учасника кримінального процесу.
Historical progress of minor victims status in the criminal process and modern state of procedural criminal legislation about legal status of minor victims are reviewed.
Рассмотрено историческое развитие правового положения потерпевшего в уголовном судопроизводстве, а также современные положения уголовно-процессуального законодательства о правовом положении названного участника уголовного процесса.

Опис

Кочура, А. В. Історичні аспекти розвитку поняття "неповнолітній потерпілий" у кримінальному судочинстві / А. В. Кочура, О. О. Кочура // Право і Безпека. - 2011. - № 4. - С. 11-14.
Кочура А. В., Кочура О. О. "Історичні аспекти розвитку поняття "неповнолітній потерпілий" у кримінальному судочинстві." Право і Безпека 4 (2011): 11-14.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, неповнолітній потерпілий, несовершеннолетний потерпевший, minor victim, неповнолітні, несовершеннолетние, minors

Бібліографічний опис