До проблематики державних закупівель

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2013. - № 1. - С. 328–331

Анотація

На підставі аналізу поточного законодавства зроблено висновки щодо недоліків процедури державних закупівель Україні. Визначено основні напрямки наукового пошуку у визначеної галузі правовідносин.
On the basis of the line legislation conclusions are drawn on lacks of procedure of the state purchases of Ukraine. The basic directions of scientific search in the designated branch the rights are defined.
На основании поточного законодательства сделаны выводы о недостатках процедуры государственных закупок в Украине. Определены основные направления научного поиска в обозначенной отрасли правоотношений.

Опис

Зайцев, О. Л. До проблематики державних закупівель [Електронний ресурс] / О. Л. Зайцев // Форум права. — 2013. — № 1. — С. 328-331. — Режим доступу: http ://archive. nbuv.gov. ua/e-journals/FP/2013-1/13zolpdz.pdf.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, державні закупівлі, государственные закупки, public procurement, договір, договор, contract, конкурсні торги, конкурсные торги

Бібліографічний опис