Формування системи інформаційної безпеки в рамках ООН

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. — С. 40-42
Abstract
Тези доповіді присвячені формуванню системи інформаційної безпеки в рамках ООН. Дається короткий аналіз нормативно-правових актів ООН у галузі міжнародної інформаційної безпеки.
Theses of the report are devoted to the formation of the information security system within the UN. A brief analysis of UN regulations in the field of international information security is given.
Тезисы доклада посвящены формированию системы информационной безопасности в рамках ООН. Дается краткий анализ нормативно-правовых актов ООН в области международной информационной безопасности.
Description
Войціховський, А. В. Формування системи інформаційної безпеки в рамках ООН / А. В. Войціховський // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. — Харків : ХНУВС, 2019. — С. 40-42.
Keywords
ООН, міжнародна інформаційна безпека, UN, international information security, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Міжнародне право .International Law. Международное право, інформаційна безпека, информационная безопасность, informational security
Citation