Структура и функции органов и подразделений МВД Украины в контексте реформирования правоохранительной системы

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 8 (August). – P. 11-14

Анотація

Проанализирована организационная структура и функции органов и подразделений МВД Украины в контексте проводимой реформы отечественного правоохранительного ведомства. Отмечено, что реформа органов внутренних дел Украины заключается в превращении МВД в правоохранительное многопрофильное гражданское ведомство европейского образца.
The organizational structure and functions of the bodies and divisions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the context of the ongoing reform of the domestic law enforcement agency are analyzed. It is noted that the reform of the internal affairs bodies of Ukraine is to transform the Ministry of Internal Affairs into a multidisciplinary civil law enforcement agency of the European standard.
Проаналізовано організаційну структуру і функції органів і підрозділів МВС України в контексті проведеної реформи вітчизняного правоохоронного відомства. Відзначено, що реформа органів внутрішніх справ України полягає в перетворенні МВС в правоохоронне багатопрофільне цивільне відомство європейського зразка.

Опис

Бойко-Бузыль, Ю. Структура и функции органов и подразделений МВД Украины в контексте реформирования правоохранительной системы / Юлия Бойко-Бузыль // Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 8 (August). – P. 11-14.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правоохоронна система, правоохранительная система, law enforcement system, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement agencies, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, органи і підрозділи МВС України, органы и подразделения МВД Украины, agencies and units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, реформування, реформирование, reforming, структура, structure

Бібліографічний опис