Особливості застосування ст. 76 (бандитизм) КК УСРР 1922 року у контексті розмежування проявів політичного (селянські повстанські рухи) та загальнокримінального бандитизму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2010. – № 4. – С. 814–818

Анотація

На матеріалах Кримінально-касаційної колегії Верховного суду УСРР досліджена практика вирішення питання щодо розмежування загальнокримінального та політичного бандитизму та вплив цього на міру покарання конкретних протиправних дій.
On materials of Criminally-cassation board of Supreme Court of the Ukrainian socialist Soviet republic practice of the decision of a question concerning delimitation general crime and political gangsterism and influence of it on degree of punishment of concrete illegal actions is investigated.
На материалах Уголовно-кассационной коллегии Верховного суда УССР исследована практика решения вопроса относительно размежевания общеуголовного и политического бандитизма и влияние этого на степень наказания конкретных противоправных действий.

Опис

Семикопний, А. Д. Особливості застосування ст. 76 (бандитизм) КК УСРР 1922 року у контексті розмежування проявів політичного (селянські повстанські рухи) та загальнокримінального бандитизму [Електронний ресурс] / А. Д. Семикопний // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 814–818 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ FP/2010-4/10cadtzb.pdf.
Семикопний А. Д. "Особливості застосування ст.76 (бандитизм) КК УСРР 1922 року у контексті розмежування проявів політичного (селянські повстанські рухи) та загальнокримінального бандитизму." Форум права 4 (2010): 814-818.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, бандитизм, повстанські рухи, Кримінальний кодекс УСРР 1922 р., повстанческие движения, Уголовный кодекс УССР 1922 г., селянські повстанські рухи, крестьянские повстанческие движения, country insurgent movements, gangsterism, Criminal Code of the USSR in 1922

Бібліографічний опис