Юрій Крижанич як фундатор Державного права у Східній Європі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 68-69.

Анотація

Автори розглянули хорватського релігійного і політичного діяча, просвітника, історика, політолога, мовознавця, ученого-енциклопедиста Юрія Крижанича (1618–1683) як фундатора Державного права у Східній Європі. Українців він характеризує як окремий народ (називаючи «черкаси»); у нього немає ніяких сумнівів щодо наявності в українців власних історичних та політичних традицій.
The authors considered the Croatian religious and political figure, educator, historian, political scientist, linguist, scientist-encyclopedist Yuri Kryzhanich (1618-1683) as the founder of State law in Eastern Europe. He characterizes Ukrainians as a separate people (calling "Cherkasy"); he has no doubts that Ukrainians have their own historical and political traditions.
Авторы рассмотрели хорватского религиозного и политического деятеля, просветителя, историка, политолога, языковеда, ученого-энциклопедиста Юрия Крыжанича (1618-1683) как основателя Государственного права в Восточной Европе. Украинцев он характеризует как отдельный народ (называя «черкассы»); у него нет никаких сомнений в наличии у украинцев собственных исторических и политических традиций.

Опис

Брусакова, О. В. Юрій Крижанич як фундатор Державного права у Східній Європі / О. В. Брусакова, В. А. Греченко // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 68-69.

Ключові слова

Історія. History. История, Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юрій Крижанич, Юрий Крыжаныч, Yuri Kryzhanych, історичний аспект, исторический аспект, historical aspect, фундатор Державного права, основатель Государственного права, founder of State Law, Східна Європа, Восточная Европа, Eastern Europe

Бібліографічний опис