Контрольно-наглядові повноваження органів Національної поліції: поняття та сутність.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.). - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 468-471

Анотація

У тезах зосереджено увагу на порівняльному аналізі концептів контролю та нагляду в проекції контрольно-наглядових повноважень та контрольно-наглядової діяльності органів Національної поліції. Висвітлено стадії процедури контролю органів Національної поліції. Надано визначення контрольно-наглядової діяльності органів Національної поліції.
The thesis focuses on the comparative analysis of the concepts of control and supervision in the projection of control and supervisory powers and control and supervision activities of the National Police. The stages of the control procedures of the bodies of the National Police are covered. The definition of control and supervision of the activities of the National Police is given.
В тезисах сосредоточено внимание на сравнительном анализе концептов контроля и надзора в проекции контрольно-надзорных полномочий и контрольно-надзорной деятельности органов Национальной полиции. Отражены стадии процедуры контроля органов Национальной полиции. Дано определение контрольно-надзорной деятельности органов Национальной полиции.

Опис

Джафарова, О. В. Контрольно-наглядові повноваження органів Національної поліції: поняття та сутність // Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.) / МОН України, Нац. поліція України, Європ. організація публі. права (Грецька Респ.), Мессінський Ун-т (Італійська Респ.), Ін-т законодавства Верховної Ради України, Донец. обл. держ. адміністрація, Маріупол. міська рада, Голов. управління Нац. поліції в Донец. обл., Донецьк. апеляц. суд, Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Маріупол. держ. ун-т. - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 468-471

Ключові слова

National police of Ukraine, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, поліція, контрольно-наглядова діяльність, контрольно-надзорная деятельность, control and supervision activities

Бібліографічний опис