Права та обов’язки податкової міліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 4. – С. 422–427

Анотація

Виконано аналіз адміністративно-правового статусу податкової міліції України, зокрема, сучасному стану правового врегулювання прав та обов’язків податкової міліції та змінам, що відбулися в цій сфері.
The analysis of the administrative and legal status of the tax police of Ukraine, in particular, the current state of the legal regulation of the rights and duties of the tax police and the changes that have occurred in this area is made.
Выполнен анализ административно-правового статуса налоговой милиции Украины, в частности, современному состоянию правового урегулирования прав и обязанностей налоговой милиции и изменениям, которые произошли в этой сфере.

Опис

Казмірук, О. В. Права та обов’язки податкової міліції України [Електронний ресурс] / О. В. Казмірук // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 422–427. – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12kovpmu.pdf.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративно-правовий статус, административно-правовой статус, administrative and legal status, податкова міліція, налоговая милиция, tax police, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, повноваження, полномочия, powers, обов’язки, обязанности, duties, міліція, милиция, militia

Бібліографічний опис