Взаємодія поліції з громадськістю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 133-134

Анотація

В тезах доповіді проаналізовано проблеми взаємодії поліції з громадськістю. Розкрито роботу поліції за принципом прозорості та виявлено механізми покращення довіри населення до поліції.
The abstracts of the report analyze the problems of police interaction with the public. The work of the police on the principle of transparency is revealed and mechanisms for improving public confidence in the police are identified.
В тезисах доклада проанализированы проблемы взаимодействия полиции с общественностью. Раскрыто работу полиции по принципу прозрачности и выявлены механизмы улучшения доверия населения к полиции.

Опис

Сиромятнікова, М. С. Взаємодія поліції з громадськістю / М. С. Сиромятнікова // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 133-134.

Ключові слова

взаємодія, взаимодействие, поліція, принцип прозорості, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, полиция, принцип прозрачности, police, interaction, transparency principle

Бібліографічний опис