Некоторые вопросы теории договора найма жилого помещения

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Бизнес-Информ. – 2000. – №1. – С.15-16

Анотація

В статье рассмотрена правовая природа договора найма жилого помещения.
The article deals with the legal nature of the contract of hiring a dwelling.
У статті розглянуто правову природу договору найму житлового приміщення.

Опис

Слипченко, С.А. Некоторые вопросы теории договора найма жилого помещения / С. А. Слипченко // Бизнес-Информ. – 2000. – №1. – С.15-16.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, договор найма жилого помещения, договір найму житлового приміщення, договор социального найма жилья, договір соціального найму житла

Бібліографічний опис