Теорія держави та права України: підручник

Abstract
Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з теорії держави і права для юридичних вищих навчальних закладів України. У ньому відображені актуальні підходи до дослідження юридичних явищ та процесів. Навчальний матеріал викладено з урахуванням норм Конституції України, узагальнень чинного законодавства та юридичної практики. Видання орієнтовано на курсантів, студентів, слухачів та викладачів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами держави і права.
Description
Теорія держави та права України: підручник для курсантів та студентів вищих навч. закл. / О. М. Бандурка, М. Ю. Бурдін, О. М. Головко та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: Майдан, 2018. – 436 с.
Keywords
Держава і право. State and Law. Государство и право, Україна. Ukraine. Украина, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, теорія держави та права, theory of state and law, теория государства и права, форма держави, форма государства, механізм держави, механизм государства, функції держави, правова держава, правовое государство, функции государства, громадянське суспільство, гражданское общество, норми права, право і мораль, право и мораль, право і звичаї, право и обычаи, джерела права, источники права, система права, правотворчість, правотворчество, law-making, правові відносини, legal relations, правовые отношения, тлумачення норм права, толкования норм права, interpretation of law, правовий статус людини та громадянина, правовой статус человека и гражданина, legal status of a person and a citizen, юридична відповідальність, юридическая ответственность, legal liability, правосвідомість, правова культура, правосознание, правовая культура, legal awareness, legal culture, законність, правопорядок, дисципліна, legality, discipline, законность, правопорядок, дисциплина, механізм правового регулювання, механизм правового регулирования, mechanism of legal regulation, юридична практика, юридичний процес, юридическая практика, юридический процесс, legal practice, legal process
Citation