Соціальний захист працівників органів Національної поліції України як державна гарантія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Соціальні аспекти військово-професійної діяльності сектора безпеки і оборони: виклики сьогодення: зб. тез доп. І Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (м. Харків, 20 трав. 2021 р.). – Харків, 2021. – С. 76-77

Анотація

Проведено аналіз існуючої системи правового регулювання соціального захисту працівників Національної поліції України, визначені існуючі проблеми і можливі шляхи їх вирішення.
The analysis of the existing system of legal regulation of social protection of employees of the National Police of Ukraine is carried out, the existing problems and possible ways of their decision are defined.
Проведен анализ существующей системы правового регулирования социальной защиты работников Национальной полиции Украины, определены существующие проблемы и возможные пути их решения.

Опис

Лукаш, С. С. Соціальний захист працівників органів Національної поліції України як державна гарантія / Лукаш Сергій Станіславович // Соціальні аспекти військово-професійної діяльності сектора безпеки і оборони: виклики сьогодення: зб. тез доп. І Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (м. Харків, 20 трав. 2021 р.) / Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків, 2021. – С. 76-77.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, полицейский, соціальний захист, поліцейський, социальная защита, police officers, social guaranteeing

Бібліографічний опис