Особливості оцінки як засобу забезпечення обігу земель сільськогосподарського призначення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 137-140
Abstract
Зазначено, що оцінка земель сільськогосподарського призначення має важливе значення для ефективного функціонування ринку землі; достовірності даних про стан земель; прозорість та контроль щодо використання земель відповідно до цільового призначення; підвищення екологічного рівня та родючості ґрунтів.
It is noted that the assessment of agricultural land is important for the effective functioning of the land market.
Отмечено, что оценка земель сельскохозяйственного назначения имеет важное значение для эффективного функционирования рынка земли.
Description
Нужна, Л. М. Особливості оцінки як засобу забезпечення обігу земель сільськогосподарського призначення / Людмила Михайлівна Нужна, Олексій Михайлович Шуміло // Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 137-140.
Keywords
Земельне право. Аграрне право. Land Law. Agrarian Law. Земельное право. Аграрное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, землі сільськогосподарського призначення, земли сельскохозяйственного назначения, agricultural land, Державний земельний кадастр, оцінка земель, Государственный земельный кадастр, оценка земель, State Land Cadastre, land valuation
Citation