Міжнародно-правові стандарти поліцейської діяльності щодо протидії катуванням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 229-232

Анотація

Дотримання природних прав людини у поліцейській діяльності є невід’ємним обов’язком правоохоронних органів при виконані функцій держави.
Respect for natural human rights in policing is an inalienable duty of law enforcement agencies in the performance of state functions.
Соблюдение естественных прав человека в полицейской деятельности является неотъемлемой обязанностью правоохранительных органов при выполнении функций государства.

Опис

Луценко, Ю. І. Міжнародно-правові стандарти поліцейської діяльності щодо протидії катуванням / Ю. І. Луценко, К. М. Гуртова // Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 229-232.

Ключові слова

Міжнародне право .International Law. Международное право, права людини, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, протидія катуванням, human rigths, права человека, катування, пытки, torture

Бібліографічний опис