Профспілкові організації як громадські захисниці соціально-економічних прав людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і Безпека. - 2009. - № 1. - С. 139-144

Анотація

У статті розглядається правовий статус профспілкових організацій в Україні, їх значення та функції. In the article the legal status of trade unions, their role and functions are viewed. В статье рассматриваются правовой статус профсоюзных организаций в Украине, их значение и функции.

Опис

Веприцький Р. С. Профспілкові організації як громадські захисниці соціально-економічних прав людини / Р. С. Веприцький // Право і Безпека. - 2009. – № 1. – С. 139-144

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Україна. Ukraine. Украина, громадські об’єднання, профспілки, правовий статус профспілок, функції профспілкових організацій, захист соціально-економічних прав людини, public organizations, trade unions, legal status of trade unions, functions of trade union, protection of social and economic human rights, общественные объединения, профсоюзы, правовой статус профсоюзов, функции профсоюзных организаций, защита социально-экономических прав человека

Бібліографічний опис