Окремі проблемні питання оцінки роботи Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 184-185.

Анотація

Досліджено критерії оцінки роботи поліцейського. Вказано на необхідність врегулювання питання залучення поліцейських до виконання завдань прямо не передбачених функціональними обов’язками.
The criteria for evaluating the work of a police officer have been studied. It is pointed out the need to settle the issue of involvement of police officers in the performance of tasks not directly provided for by functional duties.
Исследованы критерии оценки работы полицейского. Указано на необходимость урегулирования вопроса привлечения полицейских к выполнению задач прямо не предусмотренных функциональными обязанностями.

Опис

Пабат, О. В. Окремі проблемні питання оцінки роботи Національної поліції України / Олександр Васильович Пабат // Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 184-185.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, оцінка роботи поліцейського, evaluation of work of police officer, оценка работы полицейского

Бібліографічний опис