Використання слідчим криміналістичної характеристики вбивств «на замовлення» при огляді місця події

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 189-192

Анотація

Зазначено, що вирішенню основних завдань огляду місця вбивства на замовлення сприятимуть знання слідчим основних елементів криміналістичної характеристики вбивств на замовлення.
It is noted that the knowledge of the main elements of the forensic characteristics of contract killings will contribute to the solution of the main tasks of the inspection of the place of contract killing.
Отмечено, что решению основных задач осмотра места заказного убийства будут способствовать знания следователям основных элементов криминалистической характеристики заказных убийств.

Опис

Корж, В. П. Використання слідчим криміналістичної характеристики вбивств «на замовлення» при огляді місця події / Валентина Павлівна Корж // Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ., Ташкент. держ. юрид. ун-т. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 189-192.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, криміналістична характеристика злочинів, криминалистическая характеристика преступлений, forensic characterization of crimes, вбивства на замовлення, заказные убийства, contract killings, огляд місця події, осмотр места происшествия, scene review, слідчий, следователь, investigator

Бібліографічний опис