Нормативно-правова база захисту дитини від насильства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право.ua. – 2014. – № 1. – С. 88-94

Анотація

У статті розглянуто проблеми нормативно-правової бази захисту дітей від насильства. Особливу увагу приділено причинам насильства над дітьми, нормативно-правовим принципам заборони усіх видів жорстокого поводження з дитиною. Виявлено проблеми соціально-правового захисту дитини та соціальної захищеності. Автором запропоновано шляхи покращення та удосконалення системи захисту прав дітей та забезпечення їх повноцінного розвитку.
The article is devoted to the problem of children administrative and legal protection against domestic violence. Special attention is considered to the reasons of domestic violence against children. The author offered particular steps of improvement of children administrative and legal protection against domestic violence.
В статье рассмотрено проблемы нормативно-правовой базы защиты детей от насилия. Особое внимание уделяется причинам насилия над детьми. Выявлено проблеми социально-правовой защиты ребенка та социальной защищенности. Автором предложено пути улучшения и усовершенствования системы защиты прав ребенка и обеспечения их полноценного развития.

Опис

Ніколайчук, А. І. Нормативно-правова база захисту дитини від насильства / А. І. Ніколайчук // Право.ua. – 2014. – № 1. – С. 88-94.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, дитина, ребёнок, child, захист прав дитини, нормативно-правове забезпечення, насильство в сім’ї, насильство в сім’ї над дитиною, защита прав ребёнка, нормативно-правовое обеспечение, насилие в семье, насилия в семье над ребенком, child abuse, domestic violence, domestic violence against a child

Бібліографічний опис