Прямий умисел як форма вини розголошення державної таємниці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 20, ч. 1, т. 4. - С. 85-87.

Анотація

Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту вини розголошення державної таємниці. Проаналізовані наукові підходи до визначення вини розголошення державної таємниці. Автор наголошує на тому, що вина розголошення державної таємниці виступає у формі прямого умислу.
Article is devoted to the nature and content of guilt disclosure of state secrets. Scientific approaches to determining fault disclosure of state secrets. The author states that the disclosure of state secrets wine appears in the form of direct intent.
Статья посвящена анализу сущности и содержания вины разглашения государственной тайны. Проанализированы научные подходы к определению вины разглашения государственной тайны. Автор отмечает, что вина разглашения государственной тайны выступает в форме прямого умысла.

Опис

Усов, Д. С. Прямий умисел як форма вини розголошення державної таємниці / Д.С. Усов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 20, ч. 1, т. 4. - С. 85-87.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, вина, форма вини, умисел, прямий умисел, склад злочину, розголошення державної таємниці, вина, форма вины, умысел, прямой умысел, состав преступления, разглашение государственной тайны, wine, form of guilt, intent, direct intent crime, disclosure of state secrets

Бібліографічний опис