Щодо видів інформації, яка використовується в органах прокуратури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 132 - 136

Анотація

Досліджено види інформації, яка використовується в діяльності прокуратури. На підставі аналізу наукових точок зору, відповідних нормативно-правових актів та практики їх застосування розглянуто види інформації залежно від її правової природи. Исследованы виды информации, которая используется в деятельности прокуратуры. На основании анализа научных точек зрения, соответствующих нормативно-правовых актов и практики их применения рассмотрены виды информации в зависимости от ее правовой природы. Types of information used in the activity of prosecutor’s office are researched. On the basis of scientific opinions analysis, appropriate normative and legal acts and practice of their usage some types of information depending on its legal nature are researched.

Опис

Хомич, А. С. Щодо видів інформації, яка використовується в органах прокуратури / А. С. Хомич // Право і безпека. - 2009. - № 5 (32). - С. 132-136.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, органи прокуратури, органы прокуратуры, prosecutor’s office agencies, правова інформація, правовая информация, legal information, Держава і право. State and Law. Государство и право, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Юридичні науки. Правоохоронна діяльність (Law sciences. Law enforcement), інформація, информация, information, нормативно-правові акти, нормативно-правовые акты, regulations

Бібліографічний опис