Державна єдність у Київській Русі на засадах духовності та її адаптація до умов сьогодення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Верховенство права: доктрина і практика в умовах сучасних світових викликів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 25 лют. 2022 р.). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. – С. 277-283
Abstract
Зазначено, що Київська Русь як по-справжньому велика і могутня держава свого часу показала основи української (слов‘янської) єдності на засадах православ‘я, духовності, високих ціннісних ідеалів. Підкреслено, що і сучасна України має стверджувати державну єдність саме на засадах духовності.
It is noted that Kyivan Rus, as a truly great and powerful state of its time, showed the foundations of Ukrainian (Slavic) unity on the basis of Orthodoxy, spirituality, and high value ideals. It is emphasized that even modern Ukraine should assert state unity precisely on the basis of spirituality.
Отмечено, что Киевская Русь как по-настоящему великая и могущественная держава в свое время показала основы украинского (славянского) единства на основе православия, духовности, высоких ценностных идеалов. Подчеркнуто, что и современная Украина должна утверждать государственное единство именно на основе духовности.
Description
Безпалько, С. Державна єдність у Київській Русі на засадах духовності та її адаптація до умов сьогодення / Сергій Безпалько, Іван Кріцак // Верховенство права: доктрина і практика в умовах сучасних світових викликів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 25 лют. 2022 р.) / МВС України, Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та іновац. освіти. – Дніпро, 2022. – С. 277-283.
Keywords
Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, Київська Русь, духовність, державна єдність, Киевская Русь, духовность, государственное единство, Kievan Rus, spirituality, state unity
Citation