Поняття та система джерел спортивного права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 2. – С. 624–629

Анотація

Надане визначення понять «спортивне право», «джерела спортивного права», зроблена спроба їх систематизації. Досліджені правові приписи, які можуть слугувати джерелами спортивного права.
Definition of concepts «the sports law», «sources of the sports law» is given; attempt of their ordering is made. Legal instructions which can serve as sources of the sports law are investigated.
Предоставлено определение понятий «спортивное право», «источники спортивного права», сделана попытка их систематизации. Исследованы правовые предписания, которые могут служить источниками спортивного права.

Опис

Моргунов, О. А. Поняття та система джерел спортивного права [Електронний ресурс] / О. А. Моргунов // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 624–629 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11moadcp.pdf.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, спортивне право, джерела спортивного права, нормативно-правовий акт, правовий прецедент, нормативно-правовий договір, правовий звичай, спортивное право, источники спортивного права, нормативно-правовой акт, правовой прецедент, нормативно-правовой договор, правовой обычай, sports law, normative legal act, legal precedent, legal custom

Бібліографічний опис