Кримінальне законодавство України щодо протидії торгівлі людьми

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 трав. 2016 р.). – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 37-38
Abstract
Показано генезис проблем кримінальної відповідальності за окремі види злочинів на базі аналізу кримінального законодавства минулих років і практики його застосування. Досліджено розвиток кримінального законодавства України щодо протидії торгівлі людьми на сучасному етапі.
The genesis of the problems of criminal responsibility for certain types of crimes is shown on the basis of the analysis of the criminal legislation of the past years and the practice of its application. The development of the criminal legislation of Ukraine regarding combating human trafficking at the current stage is studied.
Показан генезис проблем уголовной ответственности за отдельные виды преступлений на основе анализа уголовного законодательства прошлых лет и практики его применения. Исследовано развитие уголовного законодательства Украины по противодействию торговле людьми на современном этапе.
Description
Черевко, К. О. Кримінальне законодавство України щодо протидії торгівлі людьми / Кирило Олександрович Черевко // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 трав. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Ун-т Англія Раскін ; Праз. ін-т дослідж. з питань безпеки (PSSI) ; Чес. кримінол. т-во ; Харків. міськ. осередок гром. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 37-38.
Keywords
Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, історико-правовий аналіз, historical and legal analysis, историко-правовой анализ, кримінальне законодавство, criminal legislation, уголовное законодательство, кримінальна відповідальність, criminal liability, уголовная ответственность, торгівля людьми, human trafficking, торговля людьми
Citation