Організація взаємодії поліції з громадськістю у сфері фізичної й тактичної підготовки населення на прикладі діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 231.

Анотація

Автором зазначено, що навчальні заклади системи МВС на прикладі Харківського національного університету внутрішніх відіграють важливу роль в організації взаємодії поліції з громадськістю у сфері фізичної і тактичної підготовленості населення.
The author noted that the educational institutions of the Ministry of Internal Affairs, using the example of the Kharkiv National University of Internal Affairs, play an important role in organizing the interaction of the police with the public in the field of physical and tactical readiness of the population.
Автор отметил, что учебные заведения системы МВД на примере Харьковского национального университета внутренних играют важную роль в организации взаимодействия полиции с общественностью в сфере физической и тактической подготовленности населения.

Опис

Ковальов, І. М. Організація взаємодії поліції з громадськістю у сфері фізичної й тактичної підготовки населення на прикладі діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ / І. М. Ковальов // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 231.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харьковский национальный университет внутренних дел, Kharkiv National University of Internal Affairs, фізична підготовка, физическая подготовка, physical training, фізична витривалість, физическая выносливость, physical endurance, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, підвищення фізичної витривалості, повышение физической выносливости, increased physical endurance

Бібліографічний опис