Implementation of international experience of legal regulation of public employees’ labor rights

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 81-93

Анотація

Проаналізовано міжнародний досвід правового регулювання трудових прав працівників державної служби. Вивчено умови, за якими державним службовцям мають бути забезпечені високі стандарти трудових прав, гідні умови праці та матеріальне забезпечення. Досліджено вплив міжнародних трудових стандартів на забезпечення трудових прав державних службовців на національному рівні з метою вдосконалення правового регулювання гарантій їх трудових прав в Україні. Розглянуто необхідність імплементування в національне законодавство міжнародних стандартів і створення сприятливих умов для їх упровадження.
The paper covers analysis of the international experience of legal regulation of labor rights of public service employees. The influence of the standards of the International Labor Organization on the labor law of Ukraine has been studied. The scope of labor legislation on the regulation of state employees’ labor has been established. It has been concluded that ratification and compliance with international standards of labor organization is one of the promising areas of the country’s development and improving its international image as a democratic and socially oriented state.
Проанализирован международный опыт правового регулирования трудовых прав государственных служащих. Изучено влияние стандартов Международной организации труда на трудовое право Украины. Установлена сфера действия трудового законодательства по регулированию труда государственных служащих. Определено, что отношения в сфере труда государственных служащих входят в сферу действия трудового права, но с учетом специфики их работы, возлагаемых на них обязанностей, прежде всего в отношении служебных функций. Сделан вывод, что ратификация и соблюдение международных стандартов организации труда является одним из перспективных направлений развития страны и повышения ее международного имиджа как демократического и социально ориентированного государства.

Опис

Sievidova, I. O. Implementation of international experience of legal regulation of public employees’ labor rights / Iryna Oleksandrivna Sievidova, Leonid Volodymyrovych Mohilevskyi, Viktoriia Volodymyrivna Sychova // Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 81-93. - DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2022.4.07.
Sievidova I. O., Mohilevskyi L. V., Sychova V. V. Implementation of international experience of legal regulation of public employees’ labor rights. Law and Safety. 2022. No. 4 (87). Pp. 81–93. DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2022.4.07.
Sievidova, I. O., Mohilevskyi, L. V., & Sychova, V. V. (2022). Implementation of in-ternational experience of legal regulation of public employees’ labor rights. Law and Safety, 4(87), 81–93. https://doi.org/10.32631/pb.2022.4.07.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Міжнародне право .International Law. Международное право, Міжнародна організація праці, International Labor Organization, Международная организация труда, правове регулювання, legal regulation, правовое регулирование, міжнародний досвід, international experience, международный опыт, міжнародні стандарти, international standards, международные стандарты, державні службовці, government officials, государственные служащие, трудові права, labor rights, трудовые права, спеціальний правовий статус, special legal status, специальный правовой статус

Бібліографічний опис