Проблеми взаємодії органів безпеки і оборони у сфері протидії злочинності в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.). – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 154-157

Анотація

Розглянуто деякі основні проблеми та виклики, з якими стикаються органи безпеки та оборони в умовах воєнного стану та запропоновано можливі шляхи їх вирішення.
Some of the main problems and challenges faced by the security and defense authorities in the conditions of martial law are considered and possible ways of solving them are proposed.
Рассмотрены некоторые основные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются органы безопасности и обороны в условиях военного положения и предложены возможные пути их решения.

Опис

Ключові слова

органи безпеки і оборони, security and defense authorities, органы безопасности и обороны, протидія злочинності, crime prevention, противодействие преступности, воєнний стан, martial law, военное положение, взаємодія, interaction, взаимодействие

Бібліографічний опис

Пінкевич, В. Г. Проблеми взаємодії органів безпеки і оборони у сфері протидії злочинності в умовах воєнного стану / Пінкевич Владислав Генадійович // Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 6, Каф. кібербезпеки та DATA-технологій. – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 154-157.