Ansys як інструмент розвязання задач проектування та аналізу технічних систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 485-486

Анотація

Відзначено, що технології прямої тривимірної аеродинамічної оптимізації з використанням модулів ANSYS вже зараз дозволяють вирішувати задачі створення криволінійних форм аеродинамічних поверхонь напряму, без застосування поміжних CAD систем.
It is noted that the technologies of direct three-dimensional aerodynamic optimization with the use of ANSYS modules already allows solving problems creation of curvilinear forms of aerodynamic surfaces directly, without application of intermediate CAD systems.
Отмечено, что технологии прямой трехмерной аэродинамической оптимизации использованием модулей ANSYS уже сейчас позволяют решать задачи создание криволинейных форм аэродинамических поверхностей напрямую, без применение промежуточных CAD систем.

Опис

Ключові слова

ANSYS, системи комп’ютерного моделювання, computer modeling systems, системы компьютерного моделирования, проектування, designing, проектирование

Бібліографічний опис

Орел, В. М. Ansys як інструмент розвязання задач проектування та аналізу технічних систем / Орел В. М., Павленко О. В., Харьков О. А. // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук. парк «Наука та безпека». – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 485-486.